REZZtech s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


ROSCAMAT R500 RH (M2-M24)

Roscamat R 500RH; kapacita závitovania M3-M24 (pri mäkkých materiáloch do M27) a pod každým uhlom.

Stroj sa skladá v princípe z týchto častí: radiálne rameno s jednotkou, dvoch pohyblivých ramien pneumaticky fixovatelných a hlava.

Motor na stlačený vzduch je montovaný na poslednú časť. Podstava môže byť uchytená k pracovnému stolu tromi skrutkami M8. Uchytenie môže byť tiež prevedené držiakom na konci stola. Stroj obsahuje vzduchovú jednotku na zabezpečenie správnej činnosti motora. Modulárny systém je rovnaký ako pri závitoreze R400.

Prednosťou stroja 500 RH je možnosť rezania závitov v každom uhle.

Technická charakteristika:

  • Vzduchová jednotka: regulátor, manometer, filter
  • Pneumatický motor, model TS-VIII
  • Pantografické rameno
  • Otočná hlava pre rezanie pod každým uhlom
  • Pneumatická fixácia uhla hlavy
  • Modulárny systém

Pracovný rozsah R = 2.180 mm, výška 1110 mm
Spotreba vzduchu pneumatického motora: 700 l/min.
Potrebný tlak vzduchu: 6 ATM

Závitorezy Roscamat sú unikátne modulárnym systémom, ktorý umožňuje v prípade potreby rýchlo meniť otáčky závitorezu pomocou 7 modulov (prevodoviek). Parametre jednotlivých modulov sú popísané v tabuľke.

Moduly (prevodovky) pre pneumatický motor:
 

Označenie Otáčky [min-1] Kapacita Veľkosť skľučovadla
Modul 90 90 M24 2 / Φ 31 mm
Modul 170 170 M18 2 / Φ 31 mm
Modul 300 300 M16 1 / Φ 19 mm
Modul 550 550 M12 1 / Φ 19 mm
Modul 750 750 M10 1 / Φ 19 mm
Modul 1050 1050 M8 1 / Φ 19 mm
Modul 2100 2100 vŕtanie max. 8 mm