REZZtech s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


ROSCAMAT SHARK (M2-M36)

Roscamat Shark NC; kapacita závitovania M3-M36 (pri mäkkých materiáloch do M42).

Stroj je vyrobený z dvoch ramien vzájomne spojených tak, že tvoria pantografický systém zaručujúci kolmosť nástroja na rovinu upnutia v každom pracovnom bode. Systém je vyvažovaný vzduchovou pružinou umiestnenou v telese ramena.

Elektronicky riadený motor je napojený na čislicové riadenie (NC systém). Jednotku je možné riadiť v ručnom alebo automatickom móde tak, že sa nastavujú hodnoty pomocou šiestich tlačidiel. Tieto sú umiestnené spolu s displejom nad motorom a sú veľmi dobre prístupné obsluhe. Nastavujú sa tieto parametre:

- pravé a ľavé otáčky nástroja
- typ závitu (metrický, Whitworthov, atď.)
- automatická hĺbka závitu
- dávkovanie mazania závitníka
- Typ materiálu, tvrdosť
- otáčky závitníka

Na zvýšenie krútiaceho momentu a tým aj kapacity závitovania sa používajú redukčné moduly (prevodovky), ktoré sa pripájajú k motoru. Moduly sú ukončené rýchlospojkami pre klieštiny. Celkovo je v ponuke 6 modulov.

Modulárny systém
Závitorezy Roscamat sú unikátne modulárnym systémom, ktorý umožňuje v prípade potreby rýchlo meniť otáčky závitorezu pomocou 6 modulov (prevodoviek). Parametre jednotlivých modulov sú popísané v tabuľke:
 

Modul Max. otáčky (ot./min.) Max. krútiaci moment (Nm) Priemer ukončenia Max. závit hliník Max. závit oceľ <90kg Max. závit oceľ >90kg
40 40 340 Ø 48 mm M42 M36 M33
75 75 185 Ø 31 mm (M33) M27 M27
140 140 95 Ø 31 mm M27 M22 M22
320 320 44 Ø 19 mm (M20) M16 M16
500 500 28 Ø 19 mm M16 M12 M12
900 900 15 Ø 19 mm M10 M8 M6

Roscamat Shark
ROSCAMAT Shark je prevedenie, ktoré umožňuje natáčať hlavu závitorezu vo vertikálnej aj horizontálnej polohe (0o - 90o), čím získate rýchlejši prístup k horizontálnym otvorom bez nutnosti otáčania obrobkov.

Zdvihák
Rameno závitorezu je možné zdvihnúť o 100 mm, takže môžete rezať závity v rôznych výškach. Toto konštrukčné riešenie je štandardné pre všetky závitorezy Roscamat.

Rýchlovymeniteľné klieštiny
Ako zvláštne príslušenstvo dodávame širokú škálu klieštin (s momentovou spojkou alebo bez spojky) pre rôzne nástroje, ako sú závitníky, závitové očká pre vonkajšie závity, vrtáky, skrutkovacie vložky alebo záhlbníky.

Klieština s momentovou spojkou je výhodná pri rezaní slepých dier a tiež na zvýšenú ochranu závitníkov. Závitník je vedený za driek a krútiaci moment sa prenáša štvorcovým ukončením. Každá veľkosť závitníka vyžaduje inú klieštinu.
Veľkosť 1 Ø19 mm: rozsah M2-M16 (pre moduly 900, 500, 320)
Veľkosť 2 Ø31 mm: rozsah M6-M30 (pre moduly 140 a 75)
Veľkosť 3 Ø48 mm: rozsah M14-M42 (pre modul 40)

Klieština bez momentovej spojky - lacnejšia varianta upínania závitníka.
Veľkosť 1 Ø19 mm: rozsah M2-M16 (pre moduly 900, 500, 320)
Veľkosť 2 Ø31 mm: rozsah M6-M30 (pre moduly 140 a 75)
Veľkosť 3 Ø48 mm: rozsah M14-M42 (pre modul 40)

Automatické mazanie závitníka
Rezný olej je uskladnený v nádobke skrytej v ramene závitorezu. Na výber máte dva spôsoby mazania závitníka:
Ručné mazanie - na ovládači nastavíte interval dávkovania (v sekundách), takže mazanie bude vykonávané v cykloch.
Automatické mazanie - interval mazania závitníka je určovaný automaticky NC programom podľa veľkosti závitníka. Ovládač umožňuje meniť dávkovanie podľa typu materiálu, otáčok motora, podmienok závity atď.

Motor TS-V
Pripája sa na jednu fázu, 220 V so zemnením.
TYP: asynchrónny TS-V
VÝKON: 1.5 Kw
NAPÁJANIE: 220 V