REZZtech s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


ROSCAMAT R500 (M2-M24)

Roscamat R 500; kapacita závitovania M3-M24 (pri hliníku do M27).

Stroj sa skladá v princípe z týchto častí: radiálne rameno s jednotkou, dvoch pohyblivých ramien pneumaticky fixovatelných a hlava.

Motor na stlačený vzduch je montovaný na poslednú časť. Podstava môže byť uchytená k pracovnému stolu tromi skrutkami M8. Uchytenie môže byť tiež prevedené držiakom na konci stola. Stroj obsahuje vzduchovú jednotku na zabezpečenie správnej činnosti motora. Modulárny systém je rovnaký ako pri závitoreze R400.
Technická charakteristika:

  • Vzduchová jednotka: regulátor, manometer, filter
  • Pneumatický motor, model TS-VIII
  • Pantografické rameno
  • Otočná hlava pre rezanie pod uhlom
  • Pneumatická fixácia otáčania
  • Modulárny systém

Pracovný rozsah R = 2.180 mm, výška 1110 mm Spotreba vzduchu pneumatického motora: 700 l/min. Potrebný tlak vzduchu: 6 ATM

Závitorezy Roscamat sú unikátne modulárnym systémom, ktorý umožňuje v prípade potreby rýchlo meniť otáčky závitorezu pomocou 7 modulov (prevodoviek). Parametre jednotlivých modulov sú popísané v tabuľke.

Moduly (prevodovky) pre pneumatický motor:
 

Označenie Otáčky [min-1] Kapacita Veľkosť skľučovadla
Modul 90 90 M24 2 / Φ 31 mm
Modul 170 170 M18 2 / Φ 31 mm
Modul 300 300 M16 1 / Φ 19 mm
Modul 550 550 M12 1 / Φ 19 mm
Modul 750 750 M10 1 / Φ 19 mm
Modul 1050 1050 M8 1 / Φ 19 mm
Modul 2100 2100 vŕtanie max. 8 mm  

ROSCAMAT R500 C26N je prevedenie, ktoré umožňuje natáčať hlavu závitorezu vo vertikálnej aj horizontálnej polohe (0° - 90°), čím získate rýchlejši prístup k horizontálnym otvorom bez nutnosti otáčania obrobkov.