REZZtech s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


ROSCAMAT R400 C43 (M2-M24)

Roscamat R 400; kapacita závitovania M3-M24 (pri hliníku do M27).
Stroj sa skladá v princípe z týchto častí: podstava, radiálne rameno, jednotka, pohyblivé rameno a hlava.

Motor na stlačený vzduch je montovaný na poslednú časť. Podstava môže byť uchytená k pracovnému stolu tromi skrutkami M8. Uchytenie môže byť tiež prevedené držiakom na konci stola.

Radiálne rameno a pohyblivé rameno sa vzájomne otáčajú. Na konci pohyblivého ramena je v každom bode zaručená kolmosť voči ploche stola. Stroj obsahuje vzduchovú jednotku (filter + regulátor + mazanie) na zabezpečenie správnej činnosti motora. Modulárny systém se skladá zo 7 rýchloupínacích modulov (prevodoviek) s rôznymi otáčkami závitníka.

Výsledkom možnosti meniť 7 otáčok je veľká variabilita pri výbere vhodných otáčok pre konkrétny typ závita. Čierna skrutka umožňuje nastaviť vyváženie pohyblivého ramena závitorezu tak, ako je to pohodlné obsluhe.

Technická charakteristika:
- Vzduchová jednotka: regulátor, manometer, filter
- Pneumatický motor, model TS-VIII
- Pantografické rameno
- Modulárny systém

Pracovný rozsah: R = 1100 mm, výška 680 mm
Spotreba vzduchu: 700 l/min.
Potrebný tlak vzduchu: 6 ATM
Závitorezy Roscamat sú unikátne svojim modulárnym systémom, ktorý umožňuje v prípade potreby rýchlo meniť otáčky závitorezu pomocou 7 modulov (prevodoviek). Parametre jednotlivých modulov sú popísané v tabuľke.

Moduly (prevodovky) pre pneumatický motor:
 

Označenie Otáčky [min-1] Kapacita Veľkosť skľučovadla
Modul 90 90 M24 2 / Φ 31 mm
Modul 170 170 M18 2 / Φ 31 mm
Modul 300 300 M16 1 / Φ 19 mm
Modul 550 550 M12 1 / Φ 19 mm
Modul 750 750 M10 1 / Φ 19 mm
Modul 1050 1050 M8 1 / Φ 19 mm
Modul 2100 2100 vŕtanie max. 8 mm  

Možnosti prevedenia:
C43 - prevedenie s otočnou hlavou - aretácia po 90°
E - primazávanie závitníka
C43 E - otočná hlava s primazávaním závitníka

ROSCAMAT R400 C43 je prevedenie, ktoré umožňuje natáčať hlavu závitorezu vo vertikálnej i horizontálnej polohe (0° - 90°), čím získate rýchlejší prístup k horizontálnym otvorom bez nutnosti otáčania obrobku.

Zdvihák
Rameno závitorezu je možné zdvihnúť o 100 mm, takže môžete rezať závity v rôznych výškach. Toto konštrukčné riešenie je štandardné pre všetky závitorezy Roscamat.

RÝCHLOUPÍNACIE HLAVIČKY

Ako zvláštne príslušenstvo dodávame širokú škálu hlavičiek (s momentovou spojkou alebo bez spojky) pre rôzne nástroje, ako sú závitníky, závitovacie očká pre vonkajšie závity, vrtáky, skrutkové vložky alebo záhlbníky.

Hlavičky s momentovou spojkou - sú výhodné pri rezaní slepých otvorov a tiež na zvýšenú ochranu závitníkov. Závitník je vedený za driek a krútiaci moment sa prenáša štvorcovým ukončením. Každá veľkosť závitníka vyžaduje inú hlavičku.

Hlavičky bez momentovej spojky - lacnejší variant upínania závitníka.